Kort anvisning monteringsalternativ med metall-clips på Vikdörr MB86:

Alt 1. Använd medföljande metall-clips som "vrids" fast i ytterkarm i passande riktning och sedan böjs till och fixeras i vägg.
Alt 2. Lyft försiktigt på tät/gummilisten på de ställen som skall fixeras, borra hål i karmen, fixera med plattskallig skruv, tryck tillbaka gummilisten. Vid borrning i tröskel så skall den "inre" aluminiumdelen av tröskeln användas.

Tröskelbleck, skjuts in/placeras under tröskelprofilen, täta mot fukt.
Dreva med glas/stenull eller avsett fogskum.
Lägg gärna en drevremsa under tröskel innan placering/fixering. 
Rekommenderas fixering i höjd/nivå med gångjärn och beslag.

Aluprof kort instruktion

VIKTIGT
, allt måste vara 100% vinkelrätt och rakt, tröskel och överliggare får inte vara "vågig" utan exakt rak.
Använda helst laser-pass och kryss/korsmätt noga innan fixering, görs inte detta helt korrekt så kommer problem med kärvande dörrar uppstå.