FAQ

Frequently Asked Questions.

Monteringshjälp, kan vi få hjälp med monteringen av fönster?
Kring Stockholmsområdet kan vi normalt med underleverantör även erbjuda professionell montering av fönster och dörrar. I övriga Sverige kan vi också erbjuda montering då endast större projekt.
Behöver alla fönster vara öppningsbara?
Fasta fönster klart billigare, viktigt minst ett fönster per rum skall vara öppningsbart för utrymning vid fara ex brand
Varför måste glas i vissa fall vara sk. personsäkrade?
Vid risk för allvarliga skador i samband med olyckor så måste glas i vissa fall vara sk. personsäkrade dvs. härdade eller laminerade. Finns risk för fallskada så skall innerglaset vara laminerat.
Vid köp av inåtgående fönster med tilt/vädringsläge, behöver alla fönster ha tilt?
Normalt kan det räcka om ett fönster i ett rum har vädringsläge, resten kan ha vanlig sidhängning (blir en billigare total investering).
Vad är anti-imma glas?
"Anti-imma glas" (mot utvändig kondens), på isolerglas med riktigt låga u-värden finns vid vissa perioder under året risk för utvändig kondens på glaset, detta är inget fel eller farligt utan är en effekt av välisolerade fönster som inte slösar med värme. Uppträder normalt senhöst/vinter med kalla klara nätter och fuktiga mornar då fuktig luft kondenseras mot kallt yttre glas men försvinner snabbt. Vill man minimera risken så finns sk. "anti-imma glas", dessa glas har en beläggningsyta som kraftigt minskar risken för utvändig kondens.
Säkerhet vid fönster och dörrar
Handtag till fönster, låsknapp eller låsbara med nyckel. Rekommendation är att alla fönster har handtag med låsknapp, ökad barnsäkerhet och kraftigt försvårande för inbrottstjuvar.
Vad är självrengörande glas?
Självrengörande glas (Bioclean), enkel förklarat, ytterglaset belagt med speciell yta som med hjälp av uv-strålning bryter ned organiskt smuts som sedan regnet skall skölja bort, dvs mycket sol och regn krävs på glaset så fungerar det. Glas i tak fungerar bra annars tveksamt att rekommendera.
Vid montering av lösa isolerglas, vilken sida är ut och insida?
På 2-glas sitter "etiketten" normalt på insidan dvs in mot rummet (om inte etiketten i text påvisar annat). På 3-glas spelar in eller utsida ingen roll.
Var kan jag hitta monteringsanvisning/alternativ för vikdörr?
Kort monteringsanvisning/alternativ för vikdörr MB86 läs här.
Tips vid montering dörrar, skjutpartier, vikpartier,
Lägg gärna en drevremsa under tröskeln för att minimera risken för att kall-luft skall smyga in under.
Söderläge, varmt.....?
Köp med solvärmedämpande glas, det mesta av sol-hettan reflekteras bort men behåll allt ljusinsläpp.

Under utveckling…