Passivfönster

Aluminiumfönster passivfönster

Passivfönster

Passivfönster, fönster med ett totalt u-värde på 0,8* eller under. Söker du fönster till ditt passivhus / lågenergihus, vi har flera modeller att välja på i pvc eller aluminium, skicka förfrågan nedan så tar vi fram intressanta förslag.
Läsa mer om Passivhus och standarder, läs här

Modell exempel:
Rehau Geneo
Aluprof MB-104

Passiv-hus
Hur fungerar passivhussystemet?
Alla riktigt energieffektiva byggnader måste vara lufttäta och välisolerade. Inget drag betyder att ingen kall luft kommer in och ingen värme slipper ut.
Så kontroll över luftflödet in och ut ur huset är mycket viktigt. Huset är designat för att vara så lufttätt som möjligt. De har också förbättrad isolering – ”superisolering” samt mycket välisolerade fönster sk, passivfönster.
Än så länge hålls luft och temperatur inom byggnaden – men hur är det med ventilationen? Det pågår allt mer forskning om betydelsen av inomhusluftens kvalitet och hur stor påverkan det kan ha på de boendes hälsa.
Passiv ventilation sker genom dedikerade ventiler via en markvärmeväxlare. Friskluften pumpas in och värms upp och värme tas också ut från ”ut-luft”.
Denna värmeväxling i båda ändarna av systemet gör att mycket lite energi går till spillo. Systemet tar även hänsyn till värme som genereras av invånarna och apparater. Eftersom det inte finns något drag så hålls mycket mer av omgivningsvärmen kvar. Detta minskar ytterligare behovet av energi som ska användas för att generera värme.

Begäran kostnadsfri offert på passivfönster.