Värmekamerakontroll

Värmekamera kontroll av energiläckage

Termografi (Värmekamerakontroll)

Har jag något onödigt energiläckage i huset?
Var är smartast att börja om jag skall energieffektivisera huset?

Med värmekamera kan vi hjälpa till att identifiera energiläckage i golv, väggar och tak.

Att minska kostnaderna för uppvärmning av sina bostäder och industrilokaler är något som alla eftersträvar, problemet är att veta, hur gör jag, var börjar jag?. Att upp till 50% av uppvärmningskostnaderna är rent okontrollerat onödigt läckage är tyvärr inte onormalt.
Äldre hus lider energimässigt av gamla byggnormer och byggtekniker/material, i nyare hus är det tyvärr mycket vanligt med hårt tidspressade byggföretag som med medvetet/omedvetet slarv och byggfusk överlämnar hus med mycket allvarliga fel, har du köpt nytt hus se till att med värmekamera besikta innan slut och garantibesiktning.

Problemet är ofta att veta hur man skall gå tillväga för att hitta problemen och minska dessa energikostnader.

ALLA hus har onödigt energiläckage, se till att hitta alla ”håligheter”, täta/isolera huset rätt, få ner husets reella energiförbrukning. Problem med isolering och tätning är vanligare än man kan tro, fastigheter som inte upplevs/känns ha stora problem kan ha många små ”håligheter” som tillsammans gör stor skada på energiräkningen. Ofta med mycket små medel kan man få stor effekt på uppvärmningskostnaderna och inomhusklimatet.
För att få störst effekt på lång sikt med minst investering gäller det att göra åtgärder i rätt ordning:

Steg 1. Säkerställ att huset är RÄTT isolerat och tätat, om så inte är fallet, åtgärda. (STORA besparingar finns generellt här)
Steg 2. Se över befintlig uppvärmning av huset, finns det bättre/billigare lösningar?. (är punkt 1 ovan åtgärdad behöver investeringen i ny kompletterande värmekälla inte bli så stor, dvs. rätt dimensionerad efter rätt behov.

Med Termografi Värmekamera ser vi enkelt VAR det finns ett värme/energiläckage i form av bristfällig eller helt avsaknad isolering i golv, vägg, tak, drevning/tätning av dörrar och fönster, köldbryggor eller kallras.
Motsvarande gäller självklart under sommaren om du har air-condition i huset (vanligt nu med alla luftvärmepumpar), säkerställ att behålla den svala luften i huset genom att eliminera energiläckagen.
Termografi genomföres under kalla delen på året vid minusgrader.
Komplett genomgång med värmekamera invändigt, alla ytterväggar, tak, golv, dörrar, fönster, luckor etc. för att identifiera detaljerat på vilka ställen energiläckage förekommer.
Rapportering sker muntligen löpande under analysen för kund att själv notera, (ingen efterleverans av rapport/bilder).

TH7800_3jpgTH7800_4jpg
(vi jobbar med professionella värmekameran NEC TH-7800)

• En värmekamerabild visar direkt VAR problemet finns utan att vi i förhand behöver veta exakt var vi skall mäta.
• Termografi är den överlägset bästa (snabbaste, enklaste) metoden för att upptäcka ej synliga brister i objektet som undersöks.
• Termografi är gjord i ”realtid”, tekniken tillåter snabb skanning av objekt och producerar omedelbara bilder som kan användas för  analys.
• Utrustning ex maskiner behövs inte stängas av för att kontrolleras, produktion påverkas inte under mätningen.
• Då Termografering är ”kontaktlös” och på avstånd kan den användas på både stillastående och rörliga objekt.
• Temperaturen kan mätas på 1 punkt eller tusentals punkter på en och samma bild.
• Med tydliga Termografibilder i färg blir det oerhört lätt för kund att se och förstå problemen.