Blog

Vanliga frågor och svar om glasdörrar och fönster

Det är mycket som ska stämma och kännas rätt när det kommer till att köpa, montera och underhålla glasdörrar och fönster, och det är inte alltid lätt att veta vart man ska vända sig för svar. Hur ska man tänka om man är ute efter ett energismart alternativ? Varför får man ibland kondens på sina glasdörrar? Ökar inbrottsrisken när man installera glasdörrar? I den här artikeln har vi samlat vanliga frågor som ofta ställs när det handlar om just glasdörrar och fönster. Se frågorna och läs svaren nedan!

 

Vad är ett energismart alternativ?

Energismarta fönster och dörrar minskar risken för drag och kallras, och har blivit mycket populärt de senaste åren. Detta då lösningen inte släpper ut någon värme inifrån huset och ut, och på så sätt möjliggör för dig att spara in på uppvärmningskostnaderna. När du ska handla energieffektivt glas är det viktigt att handla efter glasets så kallade U-värde. U-värdet ger en indikation på hur pass bra isoleringsförmåga glaset har, och desto lägre U-värde desto bättre isoleringsförmåga. 

 

Varför får jag kallras?

Kallras uppstår vanligtvis till följd av dåligt isolerade fönster, vilket i sin tur skapar drag längs golvet som sedan skapar kallras. Om du har problem med kallras kan du se det som en indikation på att ditt U-värde inte är optimalt (för att knyta an till föregående fråga). Kallras är ett vanligt förekommande problem hos personer som bor i lite äldre hus, vilket ju inte är konstigt då dessa fönster ofta är äldre och kanske kopplade tvåglasfönster. Det bästa och mest säkra sättet att lösa problemet på är att helt och hållet byta fönster eller glasdörrar till bättre isolerade alternativ.

 

Hur blir jag av med invändig kondens?

Invändig kondensering på glasdörrar- och fönster uppstår när varm och fuktig luft möter en nedkyld yta och visar sig genom att det skapas imma på glasytan. En kall glasruta som möter stillastående luft resulterar ofta till kondensering, och en av de vanligaste orsakerna till problemet är just dålig luftcirkulation i boendet. Ofta hamnar kondensen på nederdelen av glasrutan, vilket grundar sig i att värmen ofta kommer underifrån från exempelvis golvvärme eller ett element. Det du kan göra för att minimera risken för kondens, förutom att förbättra luftcirkulationen, är att hålla fönsterkarmen fri från dekoration och blommor.

 

Tips för att hålla nere kostnaderna vid fönster- eller dörrbyte?

Generellt sett så är det inte alltid en god idé att vilja vara för ekonomiskt sparsam vid inköp och installation av nya glasdörrar eller fönster. Detta då det lätt kan bli så att inköps- och installationskostnaden hålls nere, men att det sedan dyker upp problem längre fram till följd av låg kvalité på produkterna och monteringen. Försök istället att fokusera och räkna på helheten. Om du gör ett noggrant och ordentligt förarbete med att hitta en seriös och bra återförsäljare som kan hjälpa dig genom processen – kommer du att kunna spara pengar i längden på mindre underhåll, lägre energiförbrukning och så vidare.

 

Är inbrottsrisken högre med glasdörrar?

Nej, inte om du har ordentliga glasdörrar som är korrekt installerade. Om du är noggrann vid val av glasdörrar och fönster kan till och med inbrottsrisken minska. Moderna skjut- och vikdörrar på marknaden ger ett mycket bra skydd och det finns många inbrottsklassade alternativ, se till att välja ett av dem. När du står inför valet av nya glasdörrar eller fönster, välj en leverantör som erbjuder testade och godkända produkter där glaset inte går att plocka ur och där handtagen går att låsa. Ett tips är att höra med ditt försäkringsbolag innan och se vilka krav de ställer på dörrar och fönster och sedan låta deras rekommendation ligga till grund för ditt val.

 

Hur säkerställer jag att fönster och dörrar matchar husets stil?

Trender kommer och trender går – ibland är det svårt att hålla sig konsekvent till en specifik stil. Men när det kommer till ditt boendes fasad och installationer som ska vara på plats i många år framöver, är det viktigt att tänka igenom valen så att resultatet inte blir allt för spretigt. Om du till exempel har en husfasad som kommunicerar en viss känsla och sedan sätter in fönster som kommunicerar en helt annan stil – kan det skada hela husets visuella apparans. Med det sagt, innebär det inte att du inte kan montera moderna och effektiva fönster på ett äldre klassiskt hus. Fönstrets och dörrens funktion och isoleringsförmåga är givetvis viktigare. Däremot kan ett gott tips vara att åtminstone se till så att inte det estetiska uttrycken missmatchar helt och hållet, och kanske även följer samma epok om det är möjligt.